X

OSM uppdateringar av kartan

Se skoterleder relaterade ändringar på kartan.

Kartuppdateringar

Här visas förändringar av OSM kartdata sedan tidigare uppdatering.

Det är bara ändringar och tillägg av OSM data som har nyckel snowmobile. Borttaget data syns inte.

För tillfället visas bara de 7 senaste uppdateringarna.

Information till avancerade användare

Fyrkanterna med siffror i visar hur många kart tiles som uppdaterats inom den rutan. Och då inte bara förändringar av skoterleder utan alla förändringar som påverkar kartbilden, t.ex. om en väg ändras eller en postlåda ritas in av någon.

De röda prickarna som kan finns på kartan är noder som blivit ändrade som innehåller nyckeln snowmobile. Det kan vara att en led är inritade eller att en nod är flyttad.

Klickar man på pricken så får man info om vem som ändrat och vilket ändrinsset i OpenStreetMap, den informationen är också länkad till OSM.

Vad ska detta vara bra för?

Det kan var användbart för att se om sina ändringar kommit med i senaste uppdatering av kartan.

Det är också lättare att hitta andra karterare och knyta kontakter!

Visa kommentarer

Förändring av kartan vid uppdatering:

OK